Meillionydd Bach

 

 

Cliciwch ar y lluniau uchod i'w gweld yn fwy manwl.

Manylion Cyswllt

Enw Cyswllt: Mrs Lowri Thomas
Cyfeiriad: Aberdaron LL53 8HY
Rhif Ffôn: 01758 780318
Ebost: meillionyddbach@btconnect.com
Gwefan: www.meillionydd.co.uk

Nodweddion Arbennig

Categori: Hunan-ddarpar
Cysgu i fyny i 5 person
Croeso i Cwn
Sêr: 4

Gwyliau fferm hunan darpar yw Meillionydd Bach, wedi ei leoli 3 milltir o bentref hardd Aberdaron a Phorthor, ac 1 milltir o Borth Ysgo. Ymlaciwch a mwynhewch yn y Ffermdy (cysgu 1-5) neu yn yr Adeilad Allanol sydd wedi ei droi yn fwthyn (cysgu 1-2). Maent yn gysurus a chlyd, o safon uchel. Safle hwylus i ddarganfod Llyn, a mwynhau'r bywyd gwyllt, y traethau a'r bryniau. Dim ysmygu yn y bythynnod . Caniateir anifeiliaid anwes trwy drefniant.


Top