Bryndol

 

 

Cliciwch ar y lluniau uchod i'w gweld yn fwy manwl.

Manylion Cyswllt

Enw Cyswllt: Mr & Mrs A Jones
Rhif Ffôn: 01758 780224
Ebost: post@aberdaronholidays.com
Gwefan: www.aberdaronholidays.com

Nodweddion Arbennig

Categori: Hunan-ddarpar
Cysgu i fyny i 7 person
WiFi
Croeso i Cwn


Bwthyn modern gyda lle i 7 o bobl + chot yn Y Rhiw ger Aberdaron. Golygfeydd panoramig o Fae Ceredigion, Ynys Enlli a'r Iwerddon. Bwthyn yn cael ei osod drwy'r flwyddyn. Agos at draethau tywod a childraethau, Llwybr Arfordir Llyn a safleoedd o ddiddordeb amgylcheddol a hanesyddol. Tair ystafell wely ddwbl gyda gwely sengl ychwanegol mewn un ystafell. Ystafell fyw/fwyta cynllun agored gyda chegin gyda chyfleusterau llawn. Stôf goed a gwres canolog. Ystafell ymolchi gyda chawod uwchben bath siap-p. Gardd a phatio gyda dodrefn. Digon o le i 4 car barcio. Cysylltiad Bandllydan Wi-Fi. Croeso i anifeiliaid anwes.


Top