Spring Spring Click here for Mobile Site

Croeso Cynnes Cymreig i - A Warm Welsh Welcome to

Self CateringCampingServiced
Self Catering    Camping    Serviced

Aberdaron

 

Aberdaron on Facebook

Aberdaron
Play Video

Click Here to Watch
 a Short Video of Aberdaron

Use this website to find out more about self catering accommodation, campsites, bed & breakfasts, hotels, places to visit, local businesses, events and activities in and around Aberdaron.
Defnyddiwch y wefan hon i gael gwybod mwy am lety hunan-ddarpar, meysydd gwersylla, gwely a brecwast, gwestai, mannau i ymweld, busnesau lleol, digwyddiadau a gweithgareddau yn ac o amgylch Aberdaron.

Culture & History - Diwylliant a Hanes

EVENTS - DIGWYDDIADAU

Spring - Gwanwyn

Spring Ideas
There's plenty to do in Spring at Aberdaron. Come walking the Coastal Path or cycling through some of the most beautiful countryside, with views towards Snowdonia, Bardsey Island and encompassing Cardigan Bay. Stroll along unspoiled beaches and see what the tide has brought in. See Spring flowers in the hedgerows and lambs in the fields. Click here for more ideas.

 

Mae digon i’w wneud yn Aberdaron yn y Gwanwyn. Dewch i gerdded Llwybr yr Arfordir neu i seiclo drwy’r ardaloedd gwledig harddaf, a mwynhau golygfeydd o Eryri, Ynys Enlli a draw i Fae Ceredigion. Crwydro ar hyd traethau naturiol a darganfod y broc môr a adawyd gan y llanw. Gweld blodau’r Gwanwyn yn y gwrychoedd a’r ŵyn bach yn y caeau. Cliciwch yma am fwy o syniadau.

Aberdaron Beach 

 Aberdaron

 Aberdaron Beach

 

Aberdaron is a small fishing village poised at the end of the Llŷn Peninsula. It has a long history of welcoming visitors from all over the world. Its traditional character survives with Welsh being spoken as the first language by many of its people, and through its farming and fishing heritage. More >>
Pentref pysgota bychan yw Aberdaron ym mhen pellaf Pen Llŷn. Mae’r ardal wedi hen arfer croesawu ymwelwyr o bob cwr o’r byd. Mae’r cymeriad traddodiadol yn dal yn fyw yma drwy’r dreftadaeth ffermio a physgota ac mae Cymraeg yn famiaith i lawer o’r trigolion. Mwy >>

Welsh European Funding Office walking  cycling  climbing  fishing  sailing
sea kayaking  beach aberdaron sand castles  surfing
bardsey island birdwatching   st hywyn's church