Mobile Website


Croeso Cynnes Cymreig i - A Warm Welsh Welcome to

CampingServiced Accommodation
    Self Catering    Camping    Serviced

Aberdaron

Aberdaron on Facebook

Aberdaron
Play Video

Click Here to Watch
 a Short Video of Aberdaron

 
Use this website to find out more about self catering accommodation, campsites, bed & breakfasts, hotels, places to visit, local businesses, events and activities in and around Aberdaron.
Defnyddiwch y wefan hon i gael gwybod mwy am lety hunan-ddarpar, meysydd gwersylla, gwely a brecwast, gwestai, mannau i ymweld, busnesau lleol, digwyddiadau a gweithgareddau yn ac o amgylch Aberdaron.
Culture & History PagesOur Culture & History pages have much more to explore!
Tudalennau Diwyliant a Hanes

EVENTS - DIGWYDDIADAU

Summer - Haf

Summer Ideas
There's plenty to do in Summer at Aberdaron.
Click here for more ideas.

 

Mae digon i’w wneud yn Aberdaron yn yr Haf.
 Cliciwch yma am fwy o syniadau.

Aberdaron Beach 

 Aberdaron

 Aberdaron Beach

 

Aberdaron is a small fishing village poised at the end of the Llŷn Peninsula. It has a long history of welcoming visitors from all over the world. Its traditional character survives with Welsh being spoken as the first language by many of its people, and through its farming and fishing heritage. More >>
Pentref pysgota bychan yw Aberdaron ym mhen pellaf Pen Llŷn. Mae’r ardal wedi hen arfer croesawu ymwelwyr o bob cwr o’r byd. Mae’r cymeriad traddodiadol yn dal yn fyw yma drwy’r dreftadaeth ffermio a physgota ac mae Cymraeg yn famiaith i lawer o’r trigolion. Mwy >>

Welsh European Funding Office walking  cycling  climbing  fishing  sailing
sea kayaking  beach aberdaron sand castles  surfing
bardsey island birdwatching   st hywyn's church